Atlant Opportunity
Morningstar Quicktake ® Report | Innehav | 18/6/2021

 Fondens investeringsstil
Bolagsstorlek Fond Relativt kategori
Medianbörsvärde (miljoner dollar) - -
     
Storlek (börsvärde) % av fond Relativt kategori
Stora börsbolag - -
Mellanstora - -
Småbolag - -
 
Nyckeltal Snitt för fondens aktier Relativt kategori
kurs/eget kapital 2.46 0.96
p/e (kurs/vinst) 33.23 1.88
Price/Cash flow 6.84 0.63
Kategori: Hedgefond, global makro, Övriga
Baserat på rapport från 05/31/2021
 Investeringsstil räntebärande
  Fond Relativt kategori
Snittränta -
Justerad löptid -
Morningstar Style Box®
 
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 Hög
 Medel
 Låg
Låg  Medel  Hög  
Räntekänslighet
 Obligationsinformation
Kreditkvalitet fördelning % Löptid fördelning %
AAA -   Kontanter och < 1 år 32.4
AA -   1 till 3 år 47.1
A -   3 till 7 år 20.5
BBB
-   Mer än 7 år 0.0
BB
-  
B och under
-  
Ej Ratade -  
Kassa -  
Baserat på rapport från -
 Fördelning %
% av fond   Relativt kategori  
Kassa 52.1 -12.2
Aktier 24.1 0.4
Räntebärande 21.8 0.3
Övrigt 1.9 -
Kategori: Hedgefond, global makro, Övriga
Baserat på rapport från 05/31/2021
 Regionsfördelning
             
  % av aktier Relativt kategori
Storbritannien 0.0 -
Europa, ej Euroland 93.3 -
Euroland 6.7 -
Östeuropa 0.0 -
Mellanöstern + Afrika 0.0 -
Asien, ej 4 Tigrar 0.0 -
Asien, 4 Tigrar 0.0 -
Japan 0.0 -
Australien 0.0 -
Nordamerika 0.0 -
Latinamerika 0.0 -
Kategori: Hedgefond, global makro, Övriga
Baserat på rapport från 05/31/2021
 Branschfördelning
% av aktier Relativt kategori
 Cyklisk - -
 Råvaror 0.0 0.0
 Konsument Cyklisk 0.0 0.0
 Finans 0.0 0.0
 Fastigheter 0.0 0.0

 Dynamisk - -
 Kommunikation Tjänster 0.0 0.0
 Energi 0.0 0.0
 Industri 0.0 0.0
 Teknik 0.0 0.0

 Stabil - -
 Konsument Stabil 0.0 0.0
 Sjukvård 0.0 0.0
 Allmännyttigt 0.0 0.0
Kategori: Hedgefond, global makro, Övriga
Baserat på rapport från 05/31/2021
 Fondens tio största placeringar
  Portfölj   Relativt kategori
Totalt antal aktieinnehav 22   -
Totalt antal räntebärande värdepapper 34   -
% av fondförmögenheten i fondens tio största placeringar 37.6   -
             
Namn   Bransch (aktier)   Landkod   % av fonden
Sweden (Kingdom Of)   -   SWE   10.8
Kinnevik Ab   -   SWE   7.9
Volvo Treasury (Publ)   -   SWE   3.6
Sweden (Kingdom Of)   -   SWE   2.7
Storskogen Group B Shs   -   -   2.7
Skandiabanken AB   -   SWE   2.2
Alandsbanken Abp (Bank of Aland plc)   -   FIN   2.2
Global Health Equity Ab   -   -   2.1
SBAB Bank AB (publ)   -   SWE   1.8
Volvo Treasury (Publ) 0.789%   -   SWE   1.5
Kategori: Hedgefond, global makro, Övriga
Baserat på rapport från 05/31/2021