Swedbank Robur Företagsobligation Mix A
Morningstar Quicktake ® Report | Innehav | 11/7/2020

 Investeringsstil räntebärande
  Fond Relativt kategori
Snittränta -
Justerad löptid -
Morningstar Style Box®
 
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 Hög
 Medel
 Låg
Låg  Medel  Hög  
Räntekänslighet
 Obligationsinformation
Kreditkvalitet fördelning % Löptid fördelning %
AAA -   Kontanter och < 1 år 21.4
AA -   1 till 3 år 8.3
A -   3 till 7 år 51.5
BBB
-   Mer än 7 år 18.8
BB
-  
B och under
-  
Ej Ratade -  
Kassa -  
Baserat på rapport från -
 Fördelning %
% av fond   Relativt kategori  
Kassa 28.8 2.8
Aktier - -
Räntebärande 65.2 0.7
Övrigt 6.0 -
Kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Baserat på rapport från 06/30/2020
 Fondens tio största placeringar
  Portfölj   Relativt kategori
Totalt antal aktieinnehav -   -
Totalt antal räntebärande värdepapper 645   -
% av fondförmögenheten i fondens tio största placeringar 15.1   -
             
Namn   Bransch (aktier)   Landkod   % av fonden
Euro-Schatz Future 6.000% 2020-09-10   -   DEU   10.3
Fastpartner Ab 3.17%   -   SWE   0.6
Cargotec Oyj 1.62%   -   FIN   0.6
CNP Assurances SA 2.5%   -   FRA   0.5
Walnut Bidco PLC 6.75%   -   CHE   0.5
Cellnex Telecom S.A.U 1%   -   ESP   0.5
Nordic Entertainment Group Ab 2.34%   -   SWE   0.5
Elekta AB 1.47%   -   SWE   0.5
GN Store Nord 0.75%   -   DNK   0.5
Deutsche Bank AG 5.62%   -   DEU   0.5
Kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Baserat på rapport från 06/30/2020