Schroder ISF Asian Opports A Acc USD
Morningstar Quicktake ® Report | Risk och Rating | 11/7/2020

 Morningstar Rating
Morningstar Rating    
Morningstar Kategori™   Asien ex Japan  
Antal fonder i kategorin   -  

 Risk
Risk (enligt Basfakta)   6       

Risk jämfört med andra fonder

Fonden

Låg

Medel

Hög
Morningstar Kategori™

 

Snittavkastning 7.24 %
Standardavvikelse 17.78 %
Sharpe Ratio 0.50
 

 Modern portföljteori
     Index  Morningstar Kategori™
       Asien ex Japan
Förklaringsvärde (r^2)   96.19
Beta   1.07
Alfa   0.21
Index: MSCI AC Asia Ex Japan