Swedbank Humanfond
Morningstar Quicktake ® Report | Historik | 21/11/2019

 Årlig avkastning
   2014  2015  2016  2017  2018  I år
Avkastning % 12.1 3.9 11.3 10.8 -7.5 28.9
+/- Index -0.6 1.6 2.8 2.1 -0.9 4.0
+/- Morningstar Kategori™ -3.5 -4.1 2.1 1.3 -1.1 2.0
% Rankning i kategori 92 87 24 28 64 20

  Fond: Swedbank Humanfond  
  Morningstar Kategori™: Sverige  
  Index: MSCI Sweden 
Årlig avkastning %


 Total avkastning
   Avkastning, %  +/- Index  % +/- Kategori
1 dag -0.7 -0.1 -0.2
1 vecka -2.3 -0.7 -0.8
1 månad 2.6 0.6 -0.3
3 månader 12.4 0.0 1.9
I år 28.9 4.0 2.0
1 år 26.1 3.8 2.6
3 år medel 11.7 - -
5 år medel 9.5 - -
+/- Index: MSCI Sweden

 Kvartalsavkastningar
     Kvartal 1    Kvartal 2    Kvartal 3    Kvartal 4
2019   12.3   7.3   1.3   -
2018   -1.8   1.8   7.8   -14.1
2017   6.5   4.3   0.7   -1.0
2016   -3.7   -0.9   10.5   5.6
2015   15.6   -6.0   -7.6   3.5
2014   4.8   3.1   -1.3   5.0