Swedbank Robur Europafond
Morningstar Quicktake ® Report | Historik | 9/12/2019

 Årlig avkastning
   2014  2015  2016  2017  2018  I år
Avkastning % 11.5 7.9 2.1 17.6 -10.5 30.0
+/- Index -2.8 3.3 -5.2 4.5 -2.7 2.1
+/- Morningstar Kategori™ -1.2 0.8 -1.9 4.8 -0.4 4.1
% Rankning i kategori 63 39 72 8 58 25

  Fond: Swedbank Robur Europafond  
  Morningstar Kategori™: Europa, mix bolag  
  Index: MSCI Europe 
Årlig avkastning %


 Total avkastning
   Avkastning, %  +/- Index  % +/- Kategori
1 dag 0.7 -0.2 0.5
1 vecka 0.0 0.6 1.0
1 månad 2.1 3.0 3.0
3 månader 5.6 1.7 2.2
I år 30.0 2.1 4.1
1 år 26.9 2.4 5.5
3 år medel 11.7 - -
5 år medel 8.6 - -
+/- Index: MSCI Europe

 Kvartalsavkastningar
     Kvartal 1    Kvartal 2    Kvartal 3    Kvartal 4
2019   14.9   5.7   2.1   -
2018   -1.0   7.4   -1.3   -14.7
2017   5.7   3.4   3.7   3.8
2016   -6.2   -0.8   5.3   4.1
2015   12.5   -1.9   -6.1   4.1
2014   1.5   6.3   0.2   3.1