Swedbank Robur Europafond
Morningstar Quicktake ® Report | Historik | 11/7/2020

 Årlig avkastning
   2015  2016  2017  2018  2019  I år
Avkastning % 7.9 2.1 17.6 -10.5 32.7 6.9
+/- Index 3.3 -5.2 4.5 -2.7 2.0 19.2
+/- Morningstar Kategori™ 0.8 -1.9 4.8 -0.4 3.7 18.2
% Rankning i kategori 39 72 8 58 19 1

  Fond: Swedbank Robur Europafond  
  Morningstar Kategori™: Europa, mix bolag  
  Index: MSCI Europe 
Årlig avkastning %


 Total avkastning
   Avkastning, %  +/- Index  % +/- Kategori
1 dag -1.1 -1.7 -0.8
1 vecka -0.1 0.3 1.1
1 månad 3.0 4.3 4.3
3 månader 13.0 7.2 6.6
I år 6.9 19.2 18.2
1 år 16.0 22.3 21.8
3 år medel 10.1 - -
5 år medel 7.8 - -
+/- Index: MSCI Europe

 Kvartalsavkastningar
     Kvartal 1    Kvartal 2    Kvartal 3    Kvartal 4
2020   -8.4   14.1   -   -
2019   14.9   5.7   2.1   7.1
2018   -1.0   7.4   -1.3   -14.7
2017   5.7   3.4   3.7   3.8
2016   -6.2   -0.8   5.3   4.1
2015   12.5   -1.9   -6.1   4.1