Swedbank Robur Global Emerging Markets
Morningstar Quicktake ® Report | Historik | 21/11/2019

 Årlig avkastning
   2014  2015  2016  2017  2018  I år
Avkastning % 21.3 -7.5 21.2 30.1 -19.4 22.4
+/- Index 2.1 0.9 1.4 6.3 -12.0 -
+/- Morningstar Kategori™ 2.9 0.3 3.9 8.1 -9.9 0.5
% Rankning i kategori 26 43 25 8 98 44

  Fond: Swedbank Robur Global Emerging Markets  
  Morningstar Kategori™: Tillväxtmarknader  
  Index: MSCI EM 
Årlig avkastning %


 Total avkastning
   Avkastning, %  +/- Index  % +/- Kategori
1 dag -0.9 - -0.4
1 vecka -0.7 - -0.4
1 månad 2.0 - 0.0
3 månader 5.5 - -0.8
I år 22.4 - 0.5
1 år 17.8 - -0.6
3 år medel 6.0 - -
5 år medel 7.4 - -
+/- Index: MSCI EM

 Kvartalsavkastningar
     Kvartal 1    Kvartal 2    Kvartal 3    Kvartal 4
2019   15.8   1.3   0.8   -
2018   1.9   -5.4   -5.5   -11.6
2017   11.6   2.6   5.4   7.8
2016   1.1   7.8   13.6   -2.0
2015   13.0   -4.9   -18.6   5.9
2014   -0.2   12.5   3.0   5.0