Swedbank Robur Global Emerging Markets
Morningstar Quicktake ® Report | Historik | 11/7/2020

 Årlig avkastning
   2015  2016  2017  2018  2019  I år
Avkastning % -7.5 21.2 30.1 -19.4 25.8 -1.3
+/- Index 0.9 1.4 6.3 -12.0 0.8 3.4
+/- Morningstar Kategori™ 0.3 3.9 8.1 -9.9 0.4 5.1
% Rankning i kategori 43 25 8 98 44 12

  Fond: Swedbank Robur Global Emerging Markets  
  Morningstar Kategori™: Tillväxtmarknader  
  Index: MSCI EM 
Årlig avkastning %


 Total avkastning
   Avkastning, %  +/- Index  % +/- Kategori
1 dag -1.3 0.1 -0.4
1 vecka 1.9 -0.1 -0.1
1 månad 5.3 -0.1 0.4
3 månader 12.2 0.0 0.2
I år -1.3 3.4 5.1
1 år 4.2 2.5 5.1
3 år medel 2.7 - -
5 år medel 5.3 - -
+/- Index: MSCI EM

 Kvartalsavkastningar
     Kvartal 1    Kvartal 2    Kvartal 3    Kvartal 4
2020   -15.0   10.6   -   -
2019   15.8   1.3   0.8   6.3
2018   1.9   -5.4   -5.5   -11.6
2017   11.6   2.6   5.4   7.8
2016   1.1   7.8   13.6   -2.0
2015   13.0   -4.9   -18.6   5.9