Atlant Opportunity
Morningstar Quicktake ® Report | Historik | 18/6/2021

 Årlig avkastning
   2016  2017  2018  2019  2020  I år
Avkastning % 8.1 5.2 5.2 3.3 5.9 4.2
+/- Index - - - - - -
+/- Morningstar Kategori™ - - - - - -
% Rankning i kategori - 34 12 84 8 -

  Fond: Atlant Opportunity  
  Morningstar Kategori™: Hedgefond, global makro, Övriga  
  Index: - 
Årlig avkastning %


 Total avkastning
   Avkastning, %  +/- Index  % +/- Kategori
1 dag 0.0 - -
1 vecka 0.8 - -
1 månad 1.5 - -
3 månader 1.5 - -
I år 4.2 - -
1 år 12.0 - -
3 år medel 4.6 - -
5 år medel 5.6 - -
+/- Index: -

 Kvartalsavkastningar
     Kvartal 1    Kvartal 2    Kvartal 3    Kvartal 4
2021   2.3   -   -   -
2020   -7.6   7.1   3.2   3.7
2019   0.4   1.1   0.6   1.3
2018   2.3   1.3   2.2   -0.7
2017   3.9   1.9   0.4   -1.0
2016   1.4   -0.2   3.2   3.6