Swedbank Robur Företagsobligation Mix A
Morningstar Quicktake ® Report | Historik | 11/7/2020

 Årlig avkastning
   2018  2019  I år
Avkastning % -4.0 7.3 -5.9
+/- Index - - -
+/- Morningstar Kategori™ -3.6 4.1 -
% Rankning i kategori - 6 93

  Fond: Swedbank Robur Företagsobligation Mix A  
  Morningstar Kategori™: Ränte - SEK obligationer, företag  
  Index: - 
Årlig avkastning %


 Total avkastning
   Avkastning, %  +/- Index  % +/- Kategori
1 dag -0.1 - -
1 vecka 0.1 - -
1 månad 0.0 - -
3 månader 4.6 - -
I år -5.9 - -
1 år -3.7 - -
3 år medel - - -
5 år medel - - -
+/- Index: -

 Kvartalsavkastningar
     Kvartal 1    Kvartal 2    Kvartal 3    Kvartal 4
2020   -11.7   6.1   -   -
2019   2.9   1.7   1.1   1.5
2018   -1.2   -1.2   0.8   -2.4