Schroder ISF Asian Opports A Acc USD
Morningstar Quicktake ® Report | Historik | 11/7/2020

 Årlig avkastning
   2015  2016  2017  2018  2019  I år
Avkastning % 3.0 13.7 35.9 -8.8 29.7 -2.5
+/- Index 5.1 0.1 8.2 -1.5 4.9 -3.3
+/- Morningstar Kategori™ 3.2 2.5 9.0 1.4 3.9 -3.4
% Rankning i kategori 24 31 12 40 27 72

  Fond: Schroder ISF Asian Opports A Acc USD  
  Morningstar Kategori™: Asien ex Japan  
  Index: MSCI AC Asia Ex Japan 
Årlig avkastning %


 Total avkastning
   Avkastning, %  +/- Index  % +/- Kategori
1 dag -1.3 0.4 -0.2
1 vecka 3.0 1.0 0.6
1 månad 5.4 -0.9 -1.6
3 månader 10.2 -2.0 -3.3
I år -2.5 -3.3 -3.4
1 år 3.4 -4.6 -4.5
3 år medel 7.2 - -
5 år medel 9.5 - -
+/- Index: MSCI AC Asia Ex Japan

 Kvartalsavkastningar
     Kvartal 1    Kvartal 2    Kvartal 3    Kvartal 4
2020   -16.7   10.3   -   -
2019   20.6   0.0   0.9   6.6
2018   1.0   4.6   -4.8   -9.3
2017   13.2   5.9   3.9   9.2
2016   -2.6   5.5   13.3   -2.3
2015   15.9   -5.3   -10.2   4.5