Rating och Risk

Skriv ut
Fondnamn Kategori Rating Risk Aktie
Style Box
Std.avvik
3år
Alla kurser är i SEK om inget annat anges.
För dig som sparar i fonder är det viktigt att tänka på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Morningstar, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Vare sig Morningstar eller Sparbanken Syd ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Morningstars medgivande.
Carnegie Corporate Bond 3... Ränte... 2 1.2 Produtkblad KIID
Carnegie Strategifond A Bland... 4 8.1 Produtkblad KIID
Catella Credit Opportunity Ränte... 3 1.6 Produtkblad KIID
IKC Avkastningsfond Ränte... 2 0.7 Produtkblad KIID
Indecap Guide Global C Globa... 5 11.7 Produtkblad KIID
Lannebo Sverige Plus Sverige 5 13.3 Produtkblad KIID
Schroder ISF Asian Opport... Asien... 5 14.9 Produtkblad KIID
SPP Global Plus A Globa... 5 12.6 Produtkblad KIID
SPP Global Solutions A Globa... 5 12.2 Produtkblad KIID
SPP Grön Obligationsfond A Ränte... 2 0.8 Produtkblad KIID
SPP Sverige Plus A Sverige 5 12.2 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Access USA USA, ... 5 14.3 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Fastighet ... Brans... 5 11.7 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Kapitalinv... Globa... 6 14.2 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Ny Teknik A Brans... 5 15.8 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Talenten A... Globa... 5 11.6 Produtkblad KIID
Öhman Etisk Emerging Mark... Tillv... 6 14.1 Produtkblad KIID
Öhman Etisk Index USA A USA, ... 6 14.4 Produtkblad KIID
Öhman Global Hållbar A Globa... 5 13.0 Produtkblad KIID
Carnegie Global A Globa... 5 14.9 Produtkblad KIID
Carnegie Sverigefond A Sverige 5 13.9 Produtkblad KIID
Carnegie Total 3 SEK Bland... 4 7.8 Produtkblad KIID
Didner & Gerge Global Globa... 5 12.9 Produtkblad KIID
Fidelity European Lgr Com... Europ... 5 13.9 Produtkblad KIID
Fidelity European Smlr Co... Europ... 5 13.7 Produtkblad KIID
Fidelity Greater China A-... Kina ... 6 15.5 Produtkblad KIID
Fidelity India Focus A-USD Indien 6 16.4 Produtkblad KIID
Fidelity Indonesia A-Dis-... Indon... 6 15.4 Produtkblad KIID
Fidelity Japan Advantage ... Japan 6 14.1 Produtkblad KIID
Fidelity Latin America A-... Latin... 6 20.5 Produtkblad KIID
Indecap Guide Sverige C Sverige 5 12.8 Produtkblad KIID
Lannebo Mixfond Bland... 4 7.6 Produtkblad KIID
Lannebo Småbolag Sveri... 5 11.6 Produtkblad KIID
SEB Hållbarhetsfond Europ... Europ... 5 12.1 Produtkblad KIID
SEB Hållbarhetsfond Global Globa... 5 12.1 Produtkblad KIID
SEB Hållbarhetsfond Sveri... Sverige 5 12.4 Produtkblad KIID
SKAGEN m2 A Brans... 5 10.5 Produtkblad KIID
SPP Aktiefond Stabil A Globa... 5 10.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Access Eur... Europ... 5 11.2 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Access Mix Bland... 4 6.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Aktiefond ... Globa... 6 12.0 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Asienfond Asien... 6 14.1 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Europafond... Europ... 5 12.0 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Företagsob... Ränte... 2 1.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Global Hig... Globa... 5 11.3 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Kinafond Kina ... 6 16.0 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Mixfond Pe... Bland... 4 6.5 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Räntefond ... Ränte... 1 0.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Technology... Brans... 6 17.7 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transition... Globa... 5 12.3 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transition... Globa... 5 12.6 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Östeuropaf... Östeu... 6 12.2 Produtkblad KIID
Carnegie Asia A Asien... 6 12.4 Produtkblad KIID
Carnegie Indienfond A Indien 6 17.9 Produtkblad KIID
Carnegie Rysslandsfond A Ryssl... 6 14.9 Produtkblad KIID
Catella Avkastning Ränte... 2 0.6 Produtkblad KIID
Catella Balanserad Bland... 4 7.3 Produtkblad KIID
Didner & Gerge Aktiefond Sverige 5 15.3 Produtkblad KIID
Didner & Gerge Småbolag Sveri... 5 12.4 Produtkblad KIID
East Capital Balkan Östeu... 5 13.5 Produtkblad KIID
East Capital Östeuropa Östeu... 6 14.2 Produtkblad KIID
Fidelity American Diversi... USA, ... 6 14.6 Produtkblad KIID
Indecap Guide Företagsobl... Ränte... 2 1.7 Produtkblad KIID
OPM Listed Private Equity Brans... 5 14.6 Produtkblad KIID
Schroder ISF Frntr Mkts E... Tillv... 5 12.5 Produtkblad KIID
Schroder ISF Global Smlr ... Globa... 5 16.2 Produtkblad KIID
SKAGEN Global SEK A Globa... 6 12.9 Produtkblad KIID
SPP Emerging Markets Plus A Tillv... 6 12.2 Produtkblad KIID
Swedbank Ethica Obligatio... Ränte... 2 1.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Access Asien Asien... 6 13.1 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Access Sve... Sverige 6 12.9 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Allemansfo... Globa... 5 12.7 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Amerikafond USA, ... 6 15.7 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Bas Mix Bland... 4 7.3 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Ethica Obl... Ränte... 2 1.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Europafond Europ... 5 12.0 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Exportfond Sverige 6 16.2 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Globalfond A Globa... 6 14.6 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Medica Brans... 6 12.6 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Obligation... Ränte... 2 1.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Rysslandsf... Ryssl... 7 15.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Råvarufond... Brans... 6 17.2 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Småbolagsf... Norde... 5 13.2 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Småbolagsf... Sveri... 5 13.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Stiftelsef... Bland... 4 7.6 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Stiftelsef... Bland... 4 7.6 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Sverigefon... Sverige 6 13.9 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transfer 80 Bland... 5 10.7 Produtkblad KIID
Öhman Företagsobligation ... Ränte... 2 0.9 Produtkblad KIID
Öhman Sweden Micro Cap Sveri... 5 12.8 Produtkblad KIID
Carnegie Likviditetsfond A Ränte... 1 0.2 Produtkblad KIID
Catella Sverige Aktiv Hål... Sverige 5 13.2 Produtkblad KIID
Didner & Gerge Small & Mi... Europ... 5 13.3 Produtkblad KIID
Indecap Guide Tillväxtmar... Tillv... 5 12.5 Produtkblad KIID
Schroder ISF Glb Div Mxms... Globa... 5 12.4 Produtkblad KIID
SKAGEN Kon-Tiki A Tillv... 6 13.7 Produtkblad KIID
Swedbank Humanfond Sverige 5 13.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Bas Action Bland... 5 10.1 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Bas Solid Bland... 3 4.6 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Global Eme... Tillv... 6 13.2 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Japanfond Japan 6 13.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Räntefond ... Ränte... 3 0.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Småbolagsf... Europ... 6 15.7 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Sverigefond Sverige 6 13.9 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transfer 50 Bland... 3 3.0 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transfer 60 Bland... 4 7.1 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transfer 70 Bland... 5 10.6 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transfer 90 Bland... 5 11.4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transition... Sverige 5 13.3 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transition... Sverige 5 13.3 Produtkblad KIID
Carnegie Småbolagsfond A Sveri... 5 11.0 Produtkblad KIID
Catella Småbolag Sveri... 5 13.2 Produtkblad KIID
East Capital Ryssland Ryssl... 7 16.5 Produtkblad KIID
Fidelity Glb MA Tact Mod ... Bland... 4 9.8 Produtkblad KIID
Indecap Guide Avkastnings... Bland... 3 4.0 Produtkblad KIID
Schroder ISF Glbl MA Bal ... Bland... 4 4.3 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Nordenfond Norden 5 12.1 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Realräntef... Ränte... 3 1.5 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Sweden Hig... Sverige 5 11.8 Produtkblad KIID
Öhman Sverige Hållbar A Sverige 5 12.7 Produtkblad KIID
Atlant Multi-Strategy Hedge... 3 2.0 Produtkblad KIID
Atlant Opportunity Hedge... 3 2.4 Produtkblad KIID
Atlant Sharp Hedge... 6 12.6 Produtkblad KIID
Atlant Stability Hedge... 2 0.8 Produtkblad KIID
Carnegie Investment Grade A Ränte... 2 1.0 Produtkblad KIID
Catella Hedgefond A Hedge... 3 2.2 Produtkblad KIID
Catella Nordic L/S Equity R Hedge... 4 10.3 Produtkblad KIID
Fidelity Asian High Yield... Ränte... 3 4.6 Produtkblad KIID
Fidelity Em Eurp Mdl Est&... Övrig... 6 14.0 Produtkblad KIID
Fidelity Emerging Mkt Dbt... Ränte... 3 5.3 Produtkblad KIID
Fidelity European Hi Yld ... Ränte... 3 3.8 Produtkblad KIID
IKC Filippinerna B Övrig... 6 12.3 Produtkblad KIID
Indecap Guide Q30 C Sveri... 6 - Produtkblad KIID
Nordic Cross Stable Retur... Hedge... 3 - Produtkblad KIID
Nordic Cross Total Return... Ränte... 2 - Produtkblad KIID
Schroder ISF Strategic Bd... Hedge... 4 3.6 Produtkblad KIID
SEB Asset Selection C SEK... Hedge... 6 7.9 Produtkblad KIID
SEB Green Bond Fund C SEK... Ränte... 2 1.2 Produtkblad KIID
SPP Europa Plus A Europ... 5 - Produtkblad KIID
SPP Global Företagsobliga... Ränte... 3 - Produtkblad KIID
Swedbank Robur Företagsob... Ränte... 2 - Produtkblad KIID
Swedbank Robur Global Imp... Globa... 5 - Produtkblad KIID
Swedbank Robur Räntefond ... Ränte... 1 0.1 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Selection 25 Bland... 3 - Produtkblad KIID
Swedbank Robur Selection 50 Bland... 4 - Produtkblad KIID
Swedbank Robur Selection 75 Bland... 5 - Produtkblad KIID
Swedbank Robur Småbolagsf... Globa... 5 15.2 Produtkblad KIID

asdfsdf