Rating och Risk

Skriv ut
Fondnamn Kategori Rating Risk Aktie
Style Box
Std.avvik
3år
Alla kurser är i SEK om inget annat anges.
För dig som sparar i fonder är det viktigt att tänka på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Morningstar, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Vare sig Morningstar eller Sparbanken Syd ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Morningstars medgivande.
Atlant Multi-Strategy Hedge... 3 5.7 Produtkblad KIID
Atlant Opportunity Hedge... 3 5.3 Produtkblad KIID
Atlant Sharp Hedge... 5 15.9 Produtkblad KIID
Atlant Stability Hedge... 3 3.5 Produtkblad KIID

asdfsdf