Fondlista

Skriv ut
Fondnamn Kurs 1d% 1v% 1m% 6m% i år% Datum
Alla kurser är i SEK om inget annat anges.
För dig som sparar i fonder är det viktigt att tänka på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Morningstar, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Vare sig Morningstar eller Sparbanken Syd ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Morningstars medgivande.
Swedbank Humanfond 942.28 4.1 4.2 -11.0 -10.9 -20.3 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Access Asien 245.56 1.2 2.9 -4.2 -3.8 -9.9 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Access Eur... 129.82 1.7 2.1 -7.1 -12.3 -16.6 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Access Mix 277.92 1.7 1.9 -3.7 -3.0 -7.3 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Access Sve... 179.02 3.5 3.8 -7.3 -6.0 -15.4 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Access USA 321.98 3.2 4.3 -0.9 -5.2 -8.8 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Aktiefond ... 27.82 2.7 3.6 -3.8 -6.9 -12.7 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Allemansfo... 85.29 2.0 2.7 -2.8 -2.0 -8.9 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Asienfond 53.14 1.2 3.1 -3.3 1.3 -6.4 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Bas Action 145.94 2.1 2.4 -7.4 -9.1 -14.2 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Bas Mix 28.09 1.6 1.8 -7.3 -8.8 -12.3 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Bas Solid 118.26 1.2 1.2 -6.5 -7.6 -9.6 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Ethica Obl... 13.69 -0.2 -0.1 -1.1 -1.6 0.3 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Ethica Obl... 116.37 -0.2 -0.1 -1.1 -1.6 0.3 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Europafond 31.58 1.6 1.9 -2.3 0.6 -6.7 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Exportfond 131.35 3.0 3.7 -5.3 -6.2 -17.0 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Fastighet ... 52.86 4.5 3.6 -12.7 -12.7 -14.8 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Företagsob... 91.64 0.6 0.7 -9.8 -9.4 -11.1 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Företagsob... 133.79 0.2 0.2 -6.1 -5.8 -5.9 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Global Eme... 135.09 1.1 2.8 -6.4 -7.5 -12.7 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Global Hig... 546.31 1.5 2.8 -1.2 -3.2 -7.1 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Global Imp... 100.24 1.5 3.2 -4.3 -7.9 -10.5 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Globalfond A 74.75 2.6 3.5 -2.1 3.3 -4.1 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Japanfond 10.04 0.3 -0.4 0.9 -7.0 -9.1 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Kapitalinv... 142.11 2.2 3.5 -3.1 -0.9 -9.0 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Kinafond 328.79 1.0 3.4 -0.4 5.7 -2.3 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Medica 23.68 0.6 3.1 1.2 2.8 -4.9 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Mixfond Pe... 21.55 0.9 1.4 -2.0 -4.4 -5.4 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Nordenfond 102.98 3.0 3.7 -7.3 -7.9 -16.9 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Ny Teknik A 974.35 1.3 5.5 0.0 15.0 1.9 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Obligation... 136.50 -0.1 0.0 -2.1 -2.6 -0.9 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Realräntef... 135.47 -0.2 -0.3 -2.8 -4.7 -3.3 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Rysslandsf... 28.37 -0.6 9.6 -7.2 -15.4 -23.2 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Råvarufond... 14.54 2.3 5.9 -11.6 -25.2 -29.5 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Räntefond ... 250.56 0.0 -0.1 -1.5 -1.8 -1.3 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Räntefond ... 100.85 0.0 0.0 -0.2 -0.2 0.0 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Räntefond ... 121.83 0.0 0.0 -1.8 -1.7 -1.8 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Selection 25 99.17 0.6 0.3 -5.2 -5.0 -6.1 6/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Selection 50 100.11 1.6 0.8 -6.8 -6.9 -9.4 6/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Selection 75 101.43 2.5 1.1 -8.0 -8.7 -12.4 6/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Småbolagsf... 38.95 1.8 3.8 -6.8 -4.6 -14.2 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Småbolagsf... 94.68 3.3 1.8 -9.6 -11.1 -14.4 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Småbolagsf... 152.52 3.8 6.9 -10.1 -7.7 -18.5 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Småbolagsf... 138.01 3.9 6.9 -7.9 2.1 -12.5 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Stiftelsef... 1396.43 1.8 1.6 -6.8 -6.4 -11.5 6/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Stiftelsef... 104.67 1.7 1.6 -6.8 -6.4 -11.5 6/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Sweden Hig... 132.38 4.7 5.6 -17.9 -18.5 -26.8 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Sverigefond 417.48 3.6 3.9 -11.1 -11.9 -21.4 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Sverigefon... 74.70 3.6 3.9 -10.9 -11.4 -21.0 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Talenten A... 62.11 3.4 4.0 -6.4 -6.6 -14.0 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Technology... 411.88 2.9 3.1 1.8 6.4 -0.8 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transfer 50 153.22 0.7 0.8 -1.3 -2.5 -2.3 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transfer 60 181.07 1.7 2.3 -2.6 -5.7 -7.6 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transfer 70 227.83 2.7 3.2 -3.9 -8.2 -12.6 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transfer 80 253.34 2.6 3.1 -4.0 -8.3 -12.7 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transfer 90 196.90 2.8 3.4 -4.1 -8.6 -13.3 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transition... 369.63 2.6 3.8 0.1 -0.4 -5.5 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transition... 280.11 2.6 3.8 0.0 -0.4 -5.7 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transition... 8106.86 4.1 4.1 -11.4 -11.7 -20.8 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Transition... 334.72 4.1 4.2 -10.9 -11.3 -20.4 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur USA 67.61 2.8 3.8 1.1 -0.7 -4.2 7/4 Produtkblad KIID
Swedbank Robur Östeuropaf... 31.31 1.1 8.1 -13.5 -21.5 -26.9 7/4 Produtkblad KIID

asdfsdf