Fondindex är ett kraftfullt verktyg för att jämföra kursutveckling för en specifik
fond eller fondgrupp som marknadsförs i Sverige, med andra fonder och fondgrupper.
Vill du studera utvecklingen för en fondgrupp eller se vilken fond som presterat bäst inom sin grupp?
Använd fondgrupplistan till vänster, som alltid går att nå via Fondgrupper-fliken ovan. Välj en huvudgrupp, t.ex. aktier och därefter kan du söka i listan efter fondgrupper. När du markerat en fondgrupp kan du även studera de fonder som ingår i gruppen.
Vill du ha tips på hur du kan använda Morningstar Fondindex eller veta mer om tankarna bakom?
Klicka på Tips-fliken ovan.
Vill du söka information
om en specifik fond?
Använd den förenklade sökfunktionen längst ner för att söka efter fondens eller fondgruppens namn.
Via Sök-fliken ovan kan du förfina din sökning.
Vill du jämföra olika
fondgrupper mot varandra?
Klicka på Jämför-fliken ovan för att välja ut upp till 9 fondgrupper att jämföra under olika tidsperioder.