Välj ett ord
+/- Index
+/- Kategori
4 Tigrarna
Acc. i slutet av fondnamn
ADRs
Aktiefond
Aktier
Aktiv förvaltning
Aktiv risk (tracking error)
Alfa
Allmännyttigt
Allokering
Andelsvärde (NAV)
Anskaffningsvärde
Avgift
Avkastning i årstakt
Avkastning/Risk
Avkastningskurva
Baserat på rapport från
Basfakta för investerare (KIID)
Beta
Blandfond
Blanka (att "gå kort" i aktier)
BNP
Bolagsstämma
Bransch/Löptid
Branschfonder
Bytesavgift
Börsmäklare
Courtage
Cykliska börsbolag
Datum
Derivat (optioner, terminer, etc)
Devalvering
Direktavkastning
Diversifiering
Dow Jones Industrial Index
Duration
Emerging markets
Energi
Etiska fonder
Euroland
Federal Funds Rate
Finansiell service
FOMC
Fond, fonder, investeringsfond
Fondandel
Fondbolag
Fondbyte
Fondförmögenhet
Fondförvaltare
Fond-i-fond, fondandelsfond
Fondtorg, internetmäklare
Företagsobligationer
Företagsservice
Förfallodag
Förklaringsvärde (R2)
Försäkringsfond (Unit Linked)
Förvaltning
Förvaltningsavgift
Förvaringsinstitut
Genomsnitt
Globalfond
Hedgefond
High Yield räntefonder
Hittills i år (i år%)
Hårdvara
Inc. sist i fondnamn
Index
Indexbevis
Indexfond
Indexnära fond
Industrivaror
Inflation
Innehav
Institutioner
Investmentbolag
IPS, individuellt pensionssparande
Jämförelseindex
KIID (Basfakta för investerare)
Konsumentservice
Konsumentvaror
Kontobesked
Konvertibler
Kostnadsjusterad avkastning
Kupong
Kupongobligation
Kurs/eget kapital (price/book)
Köp
Köpavgift
Köp-och-behåll strategi
Likviditet hos en aktie
Läkemedel
Löptid
Medelavkastning
Media
Median (Snitt börsvärde)
Mellanhand
Minsta startbelopp
Mjukvara
Modern portföljteori
Momentum strategi
Morningstar
Morningstar kategori
Morningstar Rating
Namn på innehaven
Nasdaq
New York-börsen (NYSE)
Nollkupongobligation
Norman-belopp
Obligation
Obligationsfonder
Omsättningshastighet
P/e-tal
Placeringsinriktning
Portfölj
Portföljanalys
Portföljutveckling
PPM, premiepensionsmyndigheten
Preferensaktier
Price/Cash flow
Prospekt
Punkt, punkter
Ranking i kategori
Realisationsbeskattning, reavinstskatt
Reavinst
Registrering, juridisk hemvist
Resultat
Resultatbaserad avgift
Risk jämfört med andra fonder
Riskkapitalfonder
Rullande avkastning
Räntebärande
Räntefond
Sharpe-kvot
SICAV
Skräpobligationer, junk bonds
Split, Splitfaktor
Standard and Poor`s 500 Index (S&P 500)
Standardavvikelse
Startdatum
Style Box
SWESIF Hållbarhetsprofil
Säljavgift
Säljkurs
Telekommunikation
Tillgångsklasser
Tillväxt, tillväxtfonder, tillväxtaktier
Timing strategi
TKA, totalkostnadsandel
Total avkastning
Total Expense Ratio (TER)
UCITS
Utdelning
Utvald av Skandia "link-gubben"
Valuta, noteringsvaluta
Vinst per aktie
Vinst, vinster
Volatilitet
Välkommen
Värde, värdefonder, värdeaktier
Värdepapper
Värdepappersfond
Årlig avgift
Årlig förvaltningsavgift
Årsrapport
Ägare, andelsägare
Översikt